Logo

VII Ogólnopolski Kongres Geotermalny 2021 28-30.09.2021 r.

Room type

Permanent

This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Nadsyłanie abstraktów do “Książki rozszerzonych abstraktów”: do 11 czerwca 2021 r.
ABSTRAKTY PROSIMY PRZESYŁAĆ NA WZORZE – POBIERZ WZÓR
Tekst prosimy przesłać na adres: publikacje@kongresgeotermalny.pl używając powyższego wzoru

Agenda

VII OGÓLNOPOLSKI KONGRES GEOTERMALNY 2021

28- 30 WRZEŚNIA 2021 – OBRADY ONLINE | WYDARZENIE BEZPŁATNE

Zapraszamy do uczestnictwa w największym w Polsce spotkaniu ekspertów z branży geotermii organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Katedrę Surowców Energetycznych, WGGIOŚ w AGH w Krakowie, Geotermię Pyrzyce, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

  1. Wśród tematów poruszanych w kongresie znajdą się:
  • Energia geotermalna w polityce energetycznej Polski oraz Unii Europejskiej
  • Możliwości finansowania geotermii w Europie i w Polsce wynikające ze strategii oraz inicjatyw UE
  • Programy wsparcia rozwoju geotermii w Polsce i ich efekty
  • Rozpoznanie zasobów i warunków występowania wód i energii geotermalnej w Polsce
  • Przedsiębiorstwa geotermalne w Polsce – doświadczenia, wybrane aspekty pracy plany rozwoju
  • Geotermalne uzdrowiska i ośrodki rekreacyjne w Polsce
  • Rynek geotermalnych pomp ciepła w Polsce
  • Podziemne magazynowanie ciepła i chłodu
  • I wiele innych!